LuatVietnam

blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử

Công văn số 30946/CTHN-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh (2 trang)
Posted: 4/7/2022 7:46:48 AM | Latest updated: 7/7/2022 2:24:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5488
LuatVietnam

Trường hợp Công ty đang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu sau khi lập và gửi hóa đơn cho người mua mà phát hiện có sai sót thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Riêng trường hợp có sai sót về giá trị trên hóa đơn, cần lưu ý, theo điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ ghi dấu dương (nếu điều chỉnh tăng giá trị), ghi dấu âm (nếu điều chỉnh giảm giá trị).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5488

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 30-Jun-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới