LuatVietnam

blue-check Lưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu

Công văn số 1173/HQTPHCM-GSQL ngày 30/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (3 trang)
Posted: 31/5/2022 10:43:35 AM | Latest updated: 3/6/2022 10:05:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ), về nguyên tắc, một vận đơn chỉ được khai trên một tờ khai nhập khẩu.

Trường hợp cùng một vận đơn nhưng khai cho nhiều tờ khai nhập khẩu hoặc nhiều vận đơn được khai chung trên một tờ khai nhập khẩu thì phải thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II.

Về thủ tục tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu, thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 .

Các trường hợp không thu thuế và thủ tục xét không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, được quy định tại Điều 37a Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan