LuatVietnamLogo

blue-check Lưu ý về diện tích chiếm đất của công trình khi tính mật độ xây dựng

Công văn số 4574/BXD-KHCN ngày 21/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD (2 trang)
Posted: 15/10/2020 9:26:34 AM | Latest updated: 18/10/2020 10:36:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Công văn trả lời vướng mắc liên quan đến việc tính mật độ xây dựng thuần và hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng theo QCVN 01:2019/BXD .

Căn cứ điểm 1.4.20 QCVN 01:2019/BXD, "mật độ xây dựng thuần" là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên lô đất và không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo Bộ Xây dựng, "công trình kiến trúc chính" được tính diện tích chiếm đất khi xác định mật độ xây dựng là các công trình, hạng mục có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án, bao gồm cả các hạng mục như nhà để xe và cầu thang bên ngoài nhà.

Tuy nhiên, các công trình, hạng mục sau thì không tính diện tích chiếm đất khi xác định mật độ xây dựng thuần:

- Các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi/sân đậu xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Các chi tiết cấu tạo kiến trúc trang trí, các seno, ô văng, ban công và phần mái đua ra khỏi tường bao ngoài của công trình.

- Các công trình xây dựng ngầm có chức năng phục vụ chính cho dự án nằm ngoài khối công trình chính trên mặt đất (như nhà hàng, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị...).

Đối với hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng, theo điểm 1.4.21 QCVN 01:2019/BXD, hệ số sử dụng đất được hiểu là tỷ lệ của tổng diện diện tích sàn của công trình (gồm cả tầng hầm) trên tổng diện tích lô đất. Bộ Xây dựng cho biết quy định này được tính cho toàn bộ công trình.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Xây dựng công trình