LuatVietnam

blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế

Công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (4 trang)
Posted: 20/6/2022 8:18:10 AM | Latest updated: 25/6/2022 9:49:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Để việc miễn thuế xuất khẩu (XK) đối với sản phẩm tái chế từ chất thải đảm bảo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh rà soát, kiểm tra sau thông quan tất cả các trường hợp đã giải quyết miễn thuế trong giai đoạn từ 1/9/2016 đến 31/12/2021.

Trong đó, lưu ý, mặc dù chính sách miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế đã được quy định từ 1/9/2016 tại Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40). Tuy nhiên, giai đoạn từ 1/9/2016 đến trước 1/7/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm tái chế từ chất thải nên Hải quan sẽ không có căn cứ xét miễn thuế.

Đối với giai đoạn từ 1/7/2019 đến 31/12/2021, chính sách miễn thuế XK cho sản phẩm tái chế từ chất thải sẽ thực hiện theo Nghị định 40/2019/NĐ-CPstatus1 . Theo đó, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Sản phẩm tái chế xuất khẩu phải được nêu trong dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

- Sản phẩm tái chế xuất khẩu phải được sản xuất trong thời gian Giấy phép xử lý chất thải, Dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải còn hiệu lực.

- Khối lượng sản phẩm xuất khẩu và tiêu thụ bán trong nước (nếu có) thực tế phải phù hợp với năng lực, công suất sản xuất của cơ sở xử lý chất thải.

- Đối với phần nguyên liệu pha phối trong sản phẩm xuất khẩu, không có nguồn gốc từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì doanh nghiệp thực hiện hoạch toán riêng và nộp thuế XK.

Ngoài ra, lưu ý, trường hợp doanh nghiệp mua lại sản phẩm tái chế từ cơ sở xử lý chất thải để xuất khẩu sẽ không được miễn thuế theo Nghị định 40/2019/NĐ-CPstatus1 .

Giai đoạn từ 2022, chính sách miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP .
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía đến 21/7/2022 English attachment
blue-check Đính chính mô tả hàng hóa của Sợi polyester bị áp thuế chống bán phá giá
blue-check Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ English attachment
blue-check Kiến nghị sửa lại mã số HS của sợi polyester chịu thuế chống bán phá giá
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia
blue-check Gia hạn rà soát thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa đến 24/6/2022
blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check "Sợi polyester" nhập khẩu tại chỗ vẫn bị đánh thuế chống phá giá
blue-check Dự thảo Luật Thuế XNK và các đề xuất sửa đổi của Hải quan