LuatVietnam

blue-check Mã vật tư y tế sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi được cấp

Quyết định số 2807/QĐ-BYT ngày 13/10/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5086/QĐ-BYTstatus2 ngày 04/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (2 trang)
Posted: 18/10/2022 12:39:45 PM | Latest updated: 19/10/2022 2:55:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5563
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5086/QĐ-BYTstatus2 ngày 4/11/2021 liên quan đến hiệu lực của mã vật tư y tế và trách nhiệm của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (thuộc Bộ Y tế), BHXH Việt Nam trong việc tiếp nhận, công bố mã vật tư y tế.

Theo sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, mã vật tư y tế sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được cấp tự động trên Hệ thống giám định BHYT, thay vì theo quy định cũ chỉ có hiệu lực áp dụng tạm thời ngay sau khi được cấp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 Quyết định này bị bãi bỏ kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5563

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

light-check Quy trình cấp trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình
blue-check Danh sách các bệnh viện tại TP. HCM nhận đăng ký bổ sung thẻ BHYT gia đình trong quý 4/2022
blue-check Mã vật tư y tế sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi được cấp
blue-check Gỡ bỏ hướng dẫn thanh toán BHYT đối với chỉ định thuốc khác tờ hướng dẫn sử dụng
blue-check Danh sách bệnh viện tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 4/2022
blue-check Mức đóng BHYT HSSV năm học 2022 - 2023
blue-check Học sinh TP. HCM phải đóng BHYT năm học 2022-2023 trước 30/9/2022
blue-check 04 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngưng KCB BHYT từ quý 3/2022
blue-check Mức đóng BHYT của HSSV niên khóa 2022-2023
blue-check Bảng mã vật tư y tế áp dụng trong thanh toán BHYT (cập nhật đợt 3)
blue-check UBND phường/xã sẽ ngừng thu hộ BHXH, BHYT
blue-check Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc
blue-check Các bệnh viện được yêu cầu phải mua sắm đầy đủ, kịp thời thuốc BHYT
blue-check [Dự thảo] Luật BHYT mới
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu quý III/2022
blue-check Từ 15/5 đến 15/6/2022, thẻ BHYT bị mất hỏng được giải quyết cấp lại trong ngày
blue-check BHYT dừng thanh toán dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy mượn
blue-check Bộ Y tế nhắc nhở các bệnh viện không để thiếu thuốc BHYT
blue-check Danh mục 862 mã vật tư y tế dùng cho bảo hiểm y tế
blue-check Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT ban đầu quý 2/2022