LuatVietnam

Mang ngoại tệ vượt hạn mức phải khai hải quan và nộp phí

Cập nhật 18/11/2022 | Đăng tải: LVN.5587

hoi Vũ Thị Thanh Kim
Nếu tôi đem ngoại tệ tiền mặt vượt quá 5000 đô và có khai báo hải quan tại sân bay thì có mất phí gì không và nếu có thì cụ thể là bao nhiêu?

luat Cục Giám sát quản lý:

Tại Điều 4 Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và 2 Điều 1 Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC dẫn trên được hợp nhất lại thành Điều 4 quy định dưới đây:

“Điều 4. Quy định việc khai trên Tờ khai Hải quan

1. Người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau:

a) Có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi;

b) Có hàng hóa tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập;

c) Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam;

d) Mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng, mang vàng xuất cảnh, mang vàng nhập cảnh phải khai báo hải quan theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 và Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể:

d.1. Mang theo ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15.000.000 đồng Việt Nam;

đ) Người nhập cảnh có nhu cầu xác nhận hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương).

2. Người xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện khai Tờ khai Hải quan theo trang 4 của mẫu Tờ khai Hải quan và Phụ lục số 04 ban hành kèm Thông tư này; khai đầy đủ thông tin vào các ô trên các trang 02, trang 03 của Tờ khai Hải quan trước khi làm thủ tục với các cơ quan Hải quan tại cửa khẩu theo từng lần xuất cảnh, nhập cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình; ghi rõ ràng, không được tẩy xóa, sửa chữa; không sử dụng bút chì, bút mực đỏ để khai.”.
Khi mang ngoại tệ vượt định mức thì bạn phải khai báo trên tờ khai hải quan theo quy định dẫn trên và nộp lệ phí tờ khai hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để bạn Vũ Thị Thanh Kim biết và thực hiện.

Xem thêm

Ngoại tệ - vàng

otvet Mang ngoại tệ vượt hạn mức phải khai hải quan và nộp phí
otvet Điều kiện đổi tiền rách tại ngân hàng
otvet Có được hoàn thuế bằng ngoại tệ?
otvet Mang ngoại tệ từ 5.000 USD trở lên báo cho Hải quan được biết
otvet Mua bán đất không được thanh toán bằng vàng
otvet Hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam có được ký bằng ngoại tệ?
otvet Chưa cho phép mua bán Bitcoin ở Việt Nam
otvet Áp dụng tỷ giá nào để quy đổi tiền lương ngoại tệ khi đóng BHXH?
otvet Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán phí sửa chữa hàng xuất khẩu
otvet Cá nhân có được vay ngoại tệ để đầu tư?
otvet Tiền ảo chưa được phép lưu hành và giao dịch tại Việt Nam
otvet Miễn lập hóa đơn cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
otvet Vay ngoại tệ trên 10 triệu USD phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
otvet Mua bán đất có được thanh toán bằng vàng?
otvet Mang ngoại tệ vượt định mức có phải nộp lệ phí hải quan?
otvet Tiền nhòe màu có được sử dụng?
otvet Xuất cảnh ra nước ngoài định cư được mang bao nhiêu USD?
otvet Nhập khẩu kim cương nhân tạo có phải xin giấy phép?
otvet Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?
otvet Có được đổi ngoại tệ ở ngoài ngân hàng?