LuatVietnam

blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment

Công văn số 2079/TCHQ-GSQL ngày 3/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu cát (1 trang)
Posted: 6/6/2022 9:06:32 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:58:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho biết hiện nay mặt hàng cát vẫn còn bị dừng xuất khẩu theo chủ trương của Chính phủ tại Công văn số 3152/VPCP ngày 21/5/2022 nên Hải quan các tỉnh sẽ không giải quyết thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2079-03062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản