LuatVietnam

blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5

Công văn số 3186/TCHQ-GSQL ngày 3/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi trừ lùi trên Hệ thống V5 (1 trang)
Posted: 8/8/2022 10:35:48 AM | Latest updated: 9/8/2022 7:05:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5512
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, hiện nay thiết kế của Hệ thống tự động (V5) không có chức năng cho phép trừ lùi giấy phép nhập khẩu đối với 01 mặt hàng nhưng có thể được gắn nhiều mã số HS khác nhau (chẳng hạn mặt hàng Sorbitol có thể áp mã số 2905.44.00 (nếu dạng bột) hoặc mã số 3824.60.00 (nếu dạng dung dịch)).

Đối với những mặt hàng này, việc trừ lùi, thanh khoản giấy phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5512

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần
blue-check Quy trình khai, nộp trực tuyến phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check 22 thủ tục hải quan sẽ triển khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến năm 2021
blue-check Các phương thức nộp thuế cho hàng XNK
blue-check Cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ khai hải quan
blue-check Giải đáp về đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử
blue-check TCHQ giải đáp về thủ tục không thu thuế và kiểm tra sau hoàn thuế
blue-check Từ 24/5/2021, thủ tục gia hạn TN-TX được thực hiện trực tuyến
blue-check Tờ khai xuất hàng kinh doanh miễn thuế tạm thời được nộp bản giấy