LuatVietnam

red-check Mẫu Hợp đồng bán lẻ điện sinh hoạt (áp dụng từ 5/8/2014) English attachment

Thông tư số 19/2014/TT-BCTstatus2 ngày 18/6/2014 của Bộ Công thương về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (9 trang)
Posted: 20/6/2014 9:47:41 AM | Latest updated: 4/1/2023 8:22:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3505
LuatVietnam

Mẫu Hợp đồng này được dùng để áp dụng đối với Hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.

Bên bán điện có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch và áp dụng mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này đối với các Hợp đồng ký kết kể từ ngày 5/8/2014

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/8/2014.

Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2023, theo quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Aug-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3505

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT19_18062014BCT[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

light-check Định mức dự toán chi phí thí nghiệm điện trong xây dựng đường dây và trạm biến áp
blue-check Về điều kiện đóng điện máy biến áp sau khi bị sự cố
blue-check Tủ lạnh thương mại có phải dán nhãn năng lượng?
blue-check Thiết bị đã qua sử dụng phải được thử nghiệm hiệu suất theo từng lô hàng English attachment
blue-check 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
blue-check Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
blue-check Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
blue-check Khung giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió English attachment
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
blue-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment