LuatVietnam

blue-check Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (4 trang)
Posted: 16/2/2023 3:27:20 PM | Latest updated: 17/2/2023 8:07:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5639
LuatVietnam

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập theo mẫu này bao gồm 10 điều khoản sau đây:

Điều 1. Đối tượng mua bán của hợp đồng

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

Điều 4. Cam kết của Bên Bán

Điều 5. Cam kết của Bên Mua

Điều 6. Thay đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng

Điều 7. Kế thừa

Điều 8. Các sự cố vi phạm

Điều 9. Thông báo

Điều 10. Điều khoản cuối cùng

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5639

Tệp đính kèm

Lược đồ

Biểu mẫu quản trị doanh nghiệpCập nhật đến: 16-Feb-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chuyển nhượng vốn

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn
blue-check Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
blue-check Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn góp là quyền sử dụng đất phải nộp thuế theo diện chuyển nhượng BĐS English attachment
blue-check Xác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment
blue-check Thuế đầu tư vốn vẫn đang áp dụng mức 5% English attachment
blue-check Cách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check Doanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check Công ty tại Hà Lan được áp dụng Hiệp định thuế để miễn thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, doanh nghiệp sẽ phải nộp thay 5% thuế cho cổ tức ghi tăng vốn English attachment
blue-check Cổ đông ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, doanh nghiệp ở Việt Nam phải nộp thuế thay English attachment
blue-check Từ sau 5/12/2020, cổ đông sẽ không tư khai thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
blue-check Về trách nhiệm khai thuế khi chuyển nhượng phần vốn có nguồn gốc cổ tức
blue-check Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng thêm bằng cổ tức English attachment
blue-check Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn, dù lỗ vẫn phải kê khai thuế TNCN English attachment
blue-check Các bên ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, phía Việt Nam phải nộp thay thuế
blue-check Công ty nhà nước có phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn?
blue-check Lợi tức ghi tăng vốn chỉ bị tính thuế khi chuyển nhượng, thoái vốn hoặc giải thể