LuatVietnam

blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment

Công văn số 2633/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn (2 trang)
Posted: 14/7/2022 9:13:15 AM | Latest updated: 17/7/2022 11:33:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp máy móc, thiết bị được tạm xuất ra nước ngoài để cho thuê, mượn, không phải để thi công công trình hay phục vụ công việc trong thời hạn nhất định của doanh nghiệp thì không được miễn thuế theo điểm a khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 .

Doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế XK khi làm thủ tục tạm xuất và nộp thuế NK khi làm thủ tục tái nhập.

Tuy nhiên, trường hợp tạm xuất máy móc, thiết bị ra nước ngoài để cho thuê, mượn vẫn được miễn thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2633-29062022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment