LuatVietnam

blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment

Công văn số 3879/TCHQ-GSQL ngày 20/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc DNCX cho mượn tài sản, máy móc thiết bị (2 trang)
Posted: 10/11/2022 9:56:32 AM | Latest updated: 13/11/2022 3:41:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Để giải quyết vướng mắc liệu DNCX có phải hoàn trả số thuế đã được ưu đãi miễn, giảm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư xác định trường hợp DNCX cho bên gia công, SXXK thuê, mượn máy móc, thiết bị có được hiểu là hoạt động kinh doanh khác của DNCX hay không?

Theo quy định điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, DNCX không được sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (chỉ được sử dụng cho hoạt động chế xuất). Nếu sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế để thực hiện hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả số thuế đã được miễn, giảm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3879_20092022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check DNCX sử dụng loại HĐĐT bán hàng để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công