LuatVietnam

Miễn công bố hợp quy hàng dệt may xuất khẩu

Cập nhật 10/8/2022 | Đăng tải: LVN.5515

hoi Nguyễn Thị Thu Hường (Hà Nội)
Công ty tôi có nguyên phụ liệu là vải thừa trong các đơn hàng gia công xuất khẩu, thuộc danh mục I Thông tư số 21/2017/TT-BCT. Hiện, công ty đã chuyển đổi mục đích của số nguyên phụ liệu này và bán vải cho các công ty trong nước.
Các công ty trong nước mua vải làm nguyên liệu để sản xuất ra quần áo và xuất khẩu ra nước ngoài, cả nguyên liệu vải và quần áo sản xuất ra người Việt Nam đều không sử dụng.
Công ty tôi bán nguyên phụ liệu thừa đó thì có phải công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (dấu CR) cho vải trước khi đưa hàng ra khỏi nhà máy để giao cho khách hàng hay không? Nguyên phụ liệu thừa đó khi bán đã được chuyển đổi mục đích và xuất hóa đơn GTGT.

luat Bộ Công Thương:

Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định:

Tại Phụ lục I: Danh mục sản phẩm dệt may (kèm theo mã HS) chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn;

Tại 1.3.1: "Đưa ra thị trường Việt Nam: Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác";

Tại 3.1: "Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)".

Căn cứ quy định nêu trên, theo thông tin do bà cung cấp, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

Các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục I, khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (dấu CR). Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may có trách nhiệm công bố hợp quy. QCVN: 01/2017/BCT không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc công bố hợp quy, trong quá trình thực hiện các bên có liên quan tự thỏa thuận, thống nhất.

Các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục I, không đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam (xuất khẩu), không phải công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (dấu CR).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Dệt - May - Da giày

otvet Miễn công bố hợp quy hàng dệt may xuất khẩu
otvet Nhập khẩu sợi polyster từ Đài Loan có bị áp thuế chống bán phá giá?
otvet Hàng dệt may sản xuất từ vải đã công bố hợp quy có cần tái công bố?
otvet "May công nghiệp" có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại?
otvet Ngành dệt may được phép tăng ca đến 300 giờ/năm
otvet Nghề may có phải nghề nặng nhọc, độc hại?
otvet Cấm nhập khẩu quần áo, giày dép đã qua sử dụng
otvet Quần áo xuất khẩu tại chỗ có cần công bố hợp quy?
otvet Nhập khẩu vải nguyên liệu có phải công bố hợp quy?
otvet Vải nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Đài Loan không được hưởng thuế FTA
otvet Gia công giày dép cho nước ngoài có phải xin giấy phép?
otvet Vải làm nguyên liệu sản xuất có phải kiểm tra chất lượng?
otvet "Vận hành máy may công nghiệp" có phải nghề nặng nhọc, độc hại?
otvet Tạm nhập - tái xuất quần áo có phải xin phép?
otvet Hàng dệt may xuất khẩu không phải kiểm tra hàm lượng formaldehyde
otvet Có được kinh doanh chuyển khẩu "vải vụn"?
otvet Không cần xuất trình giấy kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quần áo
otvet Nguyên liệu vải bán ra nước ngoài được miễn kiểm tra hàm lượng formaldehyt
otvet Nguyên liệu da có được khai báo đơn vị tính là "bộ"?
otvet Hàng dệt may đã được miễn kiểm tra chất lượng