LuatVietnam

blue-check Miễn nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm

Công văn số 55524/CTHN-TTHT ngày 1/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản bồi thường (2 trang)
Posted: 2/8/2023 12:51:57 PM | Latest updated: 3/8/2023 9:04:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5755
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khi nhận khoản tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT, thay vào đó chỉ cần lập chứng từ thu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5755

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu