LuatVietnamLogo

blue-check Miễn xin Sở Y tế phê duyệt nơi cách ly cho chuyên gia nước ngoài vào TP. HCM

Thông báo số 5351/TB-SYT ngày 14/9/2020 của Sở Y tế TP. HCM về việc không tiếp nhận hồ sơ xét duyệt phương án cách ly cho các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh vào làm việc tại TP. HCM (1 trang)
Posted: 15/9/2020 10:44:31 AM | Latest updated: 16/9/2020 10:09:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044

LuatVietnam

Theo Thông báo này, các công ty, doanh nghiệp tại TP. HCM khi mời chuyên gia nước ngoài (gồm: nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý) sang làm việc trong thời gian còn dịch không phải nộp hồ sơ để xin Sở Y tế xét duyệt phương án cách ly.

Thay vào đó, chỉ cần thực hiện các bước thủ tục sau cho chuyên gia nhập cảnh:

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ mời chuyên gia nước ngoài (nêu rõ tên khách sạn đăng ký cách ly) về Sở Lao động TB&XH để Sở này phối hợp với Sở Y tế trình UBND Thành phố phê duyệt cho người nước ngoài được phép vào làm việc tại TP. HCM.

- Bước 2: UBND Thành phố sẽ gửi văn bản đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để xem xét giải quyết thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài

- Bước 3: Sau khi được UBND Thành phố chấp thuận và được cấp phép nhập cảnh, doanh nghiệp gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trung tâm Y tế quận, huyện nơi khách sạn đăng ký để phối hợp tổ chức cách ly.

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Danh sách các chuyên gia đã được UBND Thành phố chấp thuận;

+ Công văn chấp thuận của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh;

+ Thông tin khách sạn đã đăng ký để cách ly.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về phòng chống dịch khi mời chuyên gia đến làm việc (27/7/2020) 

nexto  Điều kiện cho phép các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam từ sau 5/8/2020 English attachment (27/7/2020) 

nexto  COVID-19: Chuyên gia, lao động nước ngoài và thân nhân được phép nhập cảnh Việt Nam English attachment (13/7/2020) 

nexto  Doanh nghiệp đã có thể đăng ký cho chuyển gia đến Việt Nam làm việc trong mùa dịch (30/6/2020) 

nexto  Điều kiện cho phép lao động nước ngoài quay trở lại làm việc English attachment (25/5/2020) 

nexto  Cho phép chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian dịch English attachment (29/4/2020) 

nexto  Ai được đăng ký cách ly tại khách sạn? (8/4/2020) 

nexto  Căn hộ thuê cho chuyên gia nước ngoài không được khấu trừ thuế đầu vào (9/3/2020) 

nexto  Làm việc cho dự án ODA, chuyên gia nước ngoài sẽ được miễn thuế English attachment (28/2/2020) 

nexto  Văn phòng đại diện được phép thuê chuyên gia nước ngoài (24/2/2020) 

Lao động nước ngoài