LuatVietnam

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

Cập nhật 28/6/2022 | Đăng tải: LVN.5485

hoi Trần Huệ
Công ty được UBND tỉnh ra quyết định công nhận quyền sử dụng và chuyển sang thuê đất ngày 7/1/2010, trong quyết định chỉ nêu đất đang sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược.
Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ theo quyết định ngày 7/1/2010 của UBND tỉnh ký hợp đồng thuê đất với công ty, với mục đích thuê đất sử dụng là: Sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược. Sau đó, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty, trong Giấy chứng nhận ghi mục đích sử dụng đất là: Đất sản xuất kinh doanh.
Hiện nay ngoài sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, công ty còn sản xuất kinh doanh bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng. Công ty có phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sử dụng sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, sang mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh: Thuốc tân dược, bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng (bao gồm tất cả các lĩnh vực công ty đang hoạt động) hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Mục 2.2.5.5 Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là đất làm mặt bằng để xây dựng các công trình sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy nước nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung (kể cả trụ sở và các công trình khác phục vụ cho sản xuất hoặc cho người lao động gắn liền với cơ sở sản xuất; đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất).

Do đó, trường hợp sử dụng đất vào mục đích vẫn là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì không phải làm thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Để có cơ sở để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Chuyển đất vườn thành đất ở, có bị khống chế hạn mức?
otvet Các lô đất nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa vẫn được phép chuyển nhượng
otvet Ghi thêm tên các đồng sở hữu vào sổ đỏ, thủ tục thế nào?
otvet Đất nông nghiệp có được phép tách thửa?
otvet Có được cải tạo công trình trên đất quy hoạch chưa thu hồi?
otvet Các trường hợp phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ
otvet Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ từ 2022
otvet Cho thuê lại một phần căn nhà vẫn phải có sự đồng ý của chủ nhà
otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?
otvet Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại