LuatVietnam

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

Cập nhật 28/6/2022 | Đăng tải: LVN.5485

hoi Trần Huệ
Công ty được UBND tỉnh ra quyết định công nhận quyền sử dụng và chuyển sang thuê đất ngày 7/1/2010, trong quyết định chỉ nêu đất đang sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược.
Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ theo quyết định ngày 7/1/2010 của UBND tỉnh ký hợp đồng thuê đất với công ty, với mục đích thuê đất sử dụng là: Sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược. Sau đó, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty, trong Giấy chứng nhận ghi mục đích sử dụng đất là: Đất sản xuất kinh doanh.
Hiện nay ngoài sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, công ty còn sản xuất kinh doanh bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng. Công ty có phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sử dụng sản xuất kinh doanh thuốc tân dược, sang mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh: Thuốc tân dược, bảo hộ y tế, thực phẩm chức năng (bao gồm tất cả các lĩnh vực công ty đang hoạt động) hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Mục 2.2.5.5 Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là đất làm mặt bằng để xây dựng các công trình sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy nước nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung (kể cả trụ sở và các công trình khác phục vụ cho sản xuất hoặc cho người lao động gắn liền với cơ sở sản xuất; đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất).

Do đó, trường hợp sử dụng đất vào mục đích vẫn là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì không phải làm thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Để có cơ sở để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?
otvet Xin gia hạn sử dụng đất có phải làm lại sổ đỏ?
otvet Bên nhận thế chấp sổ đỏ có được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở
otvet Mở rộng lĩnh vực kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất?
otvet Đất trồng cây lâu năm có được chuyển thành thổ cư?
otvet Có được xây nhà trên đất quy hoạch sản xuất phi nông nghiệp?
otvet Sổ đỏ sai chính tả có cần phải đính chính?
otvet Có được bổ sung "lối đi chung" vào sổ đỏ?
otvet Đất xen kẹt trong khu dân cư có được phép tách thửa?
otvet Đất đang làm thủ tục gia hạn có được giảm 30% tiền thuê (do ảnh hưởng dịch)?