LuatVietnam

blue-check Môi giới, tìm kiếm khách hàng tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% English attachment

Công văn số 7579/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về thuế suất GTGT cho khách hàng là doanh nghiệp trụ sở ở nước ngoài (3 trang)
Posted: 6/10/2022 3:36:17 PM | Latest updated: 11/10/2022 11:07:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5553 | Vietlaw: 581
LuatVietnam

Cục thuế TP. HCM lưu ý, các dịch vụ cung cấp cho nước ngoài như tìm kiếm, giới thiệu, môi giới, chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng... nếu gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam thì không được hưởng thuế GTGT 0%, phải tính với thuế suất 10%.

Khoản tiền thuế GTGT do bên nước ngoài chi trả liên quan đến dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Việt Nam không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5553

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV7579-30062022CTHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?