LuatVietnam

light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (13 trang)
Posted: 3/1/2023 7:27:25 AM | Latest updated: 3/1/2023 3:29:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết việc ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Điều 4 Nghị định này, các công việc hỗ trợ, phục vụ sau đây trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết loại hợp đồng là hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ (không áp dụng chế độ như công chức):

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp lái xe, bảo vệ ở một số cơ quan trung ương, cơ quan trọng yếu.

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức.

Quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với các loại công việc xem Chương II, Chương III Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2023.

Thay thế Nghị định số 68/2000/NĐ-CPstatus3 ngày 17/11/2000; Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 29/11/2018; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 06/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 09/01/2013; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

light-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
light-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
light-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
light-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022