LuatVietnam

blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

Công văn số 3758/BXD-KTXD ngày 24/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 19/9/2022 8:40:02 AM | Latest updated: 20/9/2022 8:48:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543
LuatVietnam

Hiện nay, các trường hợp được phép điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi số 62/2020/QH14 .

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm cả điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Về thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh, được thực hiện theo quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án điều chỉnh tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước