LuatVietnam

blue-check Một số lĩnh vực cấm cựu quan chức ngành Xây dựng thành lập doanh nghiệp English attachment

Thông tư số 05/2023/TT-BXD ngày 1/8/2023 của Bộ Xây dựng quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (3 trang)
Posted: 3/8/2023 7:30:04 AM | Latest updated: 14/9/2023 10:51:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Theo Thông tư này, những người có chức vụ, quyền hạn thuộc các lĩnh vực sau đây sẽ bị cấm thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp trong thời hạn từ 12 đến 24 tháng sau khi thôi giữ chức vụ:

1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

2. Hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Phát triển đô thị.

4. Hạ tầng kỹ thuật.

5. Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

6. Vật liệu xây dựng.

7. Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

8. Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này.

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu