LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch

Công văn số 4454/BKHĐT-QLĐT ngày 1/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch (2 trang)
Posted: 4/7/2022 8:13:57 AM | Latest updated: 5/7/2022 5:43:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5488
LuatVietnam

Liên quan đến việc đánh giá nhà thầu tư vấn lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch & Đầu tư lưu ý, Mẫu E-HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn (Mẫu số 4A ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT) không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với nhà thầu tư vấn mà chỉ yêu cầu điểm tối thiểu đối với cá nhân chuyên gia; theo đó nhà thầu sẽ không bị loại nếu không đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng tương tự.

Về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu là đơn vị sự nghiệp được đánh giá độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi "không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý". Các trường hợp tham khảo về việc nhà thầu không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh xem chi tiết tại mục 2 Công văn này.

Ngoài ra, đối với gói thầu tư vấn lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5488

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)