LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment

Công văn số 516/LĐLĐ-CSPL ngày 17/6/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 (2 trang)
Posted: 21/6/2022 9:06:54 AM | Latest updated: 25/6/2022 10:06:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp tại TP. HCM điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ ngày 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ 1/7/2022 là 4.680.000 đồng/tháng (vùng I); 4.160.000 đồng/tháng (vùng II); 3.640.000 đồng/tháng (vùng III) và 3.250.000 đồng/tháng (vùng IV).

Nếu trả lương theo giờ, mức tối thiểu áp dụng từ 1/7/2022 như sau: 22.500 đồng/giờ (vùng I); 20.000 đồng/giờ (vùng II); 17.500 đồng/giờ (vùng III) và 15.600 đồng/giờ (vùng IV).

Cần lưu ý, khi tăng lương tối thiểu cho người lao động, doanh nghiệp không được cắt giảm các chế độ khác đã được pháp luật quy định. Riêng các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thêm thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc quy chế nội bộ.

Sau khi thống nhất với công đoàn về mức điều chỉnh lương tối thiểu, doanh nghiệp phải thông báo công khai và cùng người lao động điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng cho phù hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV516-17062022LDLDHCM[VLO].pdf

Lược đồ

Lương tối thiểu 2022Cập nhật đến: 11-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022
blue-check Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check Kéo dài thí điểm quy chế trả lương thưởng đối với các tập đoàn, công ty nhà nước
blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương năm 2020 của công ty nhà nước (tại TP. HCM)
blue-check Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên dạy nghề
blue-check Các khoản chi trả sau khi chấm dứt HĐLĐ sẽ phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ English attachment
blue-check Kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm 1/7 hằng năm