LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn

Công văn số 4485/TCT-PC ngày 1/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 6/12/2022 10:14:26 AM | Latest updated: 9/12/2022 2:51:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5598
LuatVietnam

Một số quy định về xử phạt thuế, hóa đơn tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP được Tổng cục Thuế lưu ý khi áp dụng như sau:

1. Xác định đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là đối tượng bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP .

2. Áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt đối với trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên; áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt đối với trường hợp có từ 2 tình tiết tăng nặng trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã sử dụng để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt cụ thể.

3. Giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Điều 37 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 . Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu giải trình và thuộc trường hợp giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Thời hạn ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp cá nhân chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản theo quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

5. Khi sử dụng các mẫu quyết định xử phạt hành chính ban hành kèm Nghị định 118/2021/NĐ-CP, bổ sung thông tin MST vào phần thông tin tổ chức/cá nhân vi phạm.

6. Sử dụng mẫu số 01A/BB ban hành kèm Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 để lập biên bản vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5598

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn