LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp

Công văn số 5282/BXD-QHKT ngày 21/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng (2 trang)
Posted: 28/11/2022 8:56:27 AM | Latest updated: 28/11/2022 1:35:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5589
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại Điều 16 Luật Xây dựng 2014 thì quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp phải có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư có liên quan để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Trường hợp lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch trước khi lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ).

Về cách tính mật độ xây dựng, đối với các dự án đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo QCXDVN 01:2008/BXD, trường hợp các lô đất có diện tích đất và chiều cao công trình nằm giữa các giá trị tại Bảng 2.4 của Quy chuẩn thì được phép tính nội suy; trường hợp công trình là tổ hợp của nhiều hạng mục công trình thì được áp dụng cách tính chiều cao trung bình khi tính mật độ xây dựng tối đa.

Đối với các dự án được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo Quy chuẩn mới QCVN 01:2021/BXD, tại mục 2.5.3 Quy chuẩn này quy định, các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%. Quy định này được hiểu là áp dụng đối với lô đất xây dựng nhà máy có tầng cao trên 5 tầng và các sàn mỗi tầng được sử dụng để sản xuất.

Hiện nay, Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD không còn quy định việc tính mật độ xây dựng theo chiều cao công trình như quy định cũ tại QCXDVN 01:2008/BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5589

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Sắp sửa đổi chính sách về lập quy hoạch
blue-check Các lưu ý khi lập quy hoạch khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ
blue-check Về điều kiện xác định dự án có cơ cấu sử dụng đất phù hợp quy hoạch
blue-check Một số lưu ý về quy hoạch và mật độ xây dựng trong khu công nghiệp
blue-check Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn English attachment
blue-check Thí điểm cho UBND tỉnh Khánh Hòa tự phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị English attachment
blue-check Dự án trong khu đô thị quy mô nhỏ vẫn phải lập quy hoạch phân khu
blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment