LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về thủ tục xác nhận người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Công văn số 3165/BHXH-QLT ngày 16/6/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (2 trang)
Posted: 20/6/2022 7:45:51 AM | Latest updated: 20/6/2022 10:32:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, để phục vụ thanh tra, kiểm toán việc xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 02, 03 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ), đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ điện tử thì cơ quan BHXH cũng sẽ in và gửi trả 01 bản xác nhận có đóng dấu mộc đỏ, sau đó doanh nghiệp ký tên, đóng dấu đỏ của mình vào bản xác nhận này để nộp cho UBND cấp quận/huyện.

Đối với Danh sách Mẫu số 03 (áp dụng với người lao động quay lại thị trường làm việc), doanh nghiệp phải nộp mỗi tháng và trước ngày 15 hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ trả xác nhận trong vòng 2 ngày làm việc.

Cần lưu ý thêm, hạn chót xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg là ngày 15/8/2022, sau thời điểm này cơ quan BHXH sẽ ngừng nhận hồ sơ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm