LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP (2 trang)
Posted: 7/7/2022 8:29:02 AM | Latest updated: 8/7/2022 1:36:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5498
LuatVietnam

Công văn nêu một số lưu ý khi đánh giá, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP, cụ thể liên quan đến:

- Hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức bán đấu giá tài sản;

- Cách tính thời hạn vi phạm để làm căn cứ trừ điểm đối với tổ chức bán đấu giá;

- Cách tính số lượng hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cùng loại đã thực hiện để tính điểm kinh nghiệm;

- Cách tính tỷ lệ % các cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề để tính điểm năng lực;

- Cách tính thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản để tính điểm kinh nghiệm;

- Trách nhiệm của chủ tài sản về việc thông báo công khai các tiêu chí và cách chấm điểm;

- Trách nhiệm đăng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BTP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5498

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
light-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
light-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)
blue-check Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu nhà ở theo quy định nào?
blue-check Thời điểm điều chỉnh giá gói thầu phải trước ngày mở thầu English attachment
blue-check Nguyên tắc quản lý các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư English attachment
blue-check Quy chế đánh giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Bổ sung Quy chế đấu thầu mua sắm công trong khuôn khổ các Hiệp định
blue-check Quy trình đấu thầu các dự án công trình chuyên ngành hàng không