LuatVietnam

blue-check Một số thẩm quyền cấp phép của UBND TP. HCM được ủy quyền cho các Sở, ngành từ 31/3/2023

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND TP. HCM về việc ủy quyền cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố (10 trang)
Posted: 6/4/2023 9:36:30 AM | Latest updated: 6/4/2023 3:51:07 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Ủy ban nhân dân TP. HCM vừa ký quyết định ủy quyền cho các Sở, ngành, UBND quận/huyện thực hiện một số nhiệm, quyền hạn thuộc các lĩnh vực: đô thị; kinh tế - ngân sách; văn hóa - xã hội và tư pháp.

Đáng chú ý, Sở KH&ĐT đã được UBND Thành phố ủy quyền ký xác nhận chuyên gia thực hiện dự án ODA.

Sở Công thương được ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 13 Thông tư 21/2020/TT-BCTstatus2 .

Sở Văn hóa và Thể thao được ủy quyền cấp giấy phép triển lãm; cấp, thu hồi giấy phép thành lập VPĐD doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Thành phố.

Sở Lao động và Ban quản lý các khu chế xuất Thành phố thì được ủy quyền tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế của doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 01/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Cơ cấu tổ chức và quyền hạn mới của Bộ Tài chính
blue-check Một số thẩm quyền cấp phép của UBND TP. HCM được ủy quyền cho các Sở, ngành từ 31/3/2023
blue-check Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Danh mục các Thông tư của Bộ Công an được công bố bãi bỏ
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công