LuatVietnam

blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế

Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT (7 trang)
Posted: 16/9/2022 8:22:32 AM | Latest updated: 19/9/2022 8:58:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5539
LuatVietnam

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến những thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm, xét nâng hạng đối với viên chức chuyên ngành y tế theo quy định mới tại Thông tư 03/2022/TT-BYT .

Đáng chú ý, theo quy định mới tại Thông tư 03/2022/TT-BYT, mọi viên chức chuyên ngành y tế khi được bổ nhiệm hoặc xét thăng hạng đều bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của chuyên ngành tương ứng hoặc có chứng chỉ hành nghề tương ứng với chức danh đó.

Theo quy định cũ trước đây (Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNVstatus2 ; số 11/2015/TTLT-BYT-BNVstatus2 ; số 26/2015/TTLT-BYT-BNVstatus2 ...) thì viên chức chuyên ngành y tế hạng IV, hạng III (trừ chức danh nghề nghiệp dân số hạng III) không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5539

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
blue-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021