LuatVietnam

blue-check Một số thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được rút ngắn thời hạn giải quyết

Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội (13 trang)
Posted: 28/7/2023 1:25:11 PM | Latest updated: 30/7/2023 9:51:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5753
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt Phương án rút ngắn thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

Bao gồm: 05 thủ tục trong lĩnh vực văn hóa (Thông báo tổ chức Đoàn người thực hiện quảng cáo; Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật; Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm; Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật...); 25 thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh câu lạc bộ thể thao; 01 thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5753

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu