LuatVietnam

blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025

Công văn số 6388/BTC-TCDN ngày 4/7/2022 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 8/7/2022 8:17:44 AM | Latest updated: 11/7/2022 4:25:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5490
LuatVietnam

Nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã yêu cầu các cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước thực hiện những việc sau:

- Rà soát, đánh giá kết quả cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước theo Đề án ban hành tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022.

- Báo cáo tình hình phê duyệt kết quả cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

- Triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo đúng kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

- Trường hợp làm chậm hoặc vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu.

- Báo cáo việc chấp hành quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa, gửi Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5490

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng