LuatVietnam

Mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch nước ngoài có phải nộp thuế tại Việt Nam?

Cập nhật 12/4/2023 | Đăng tải: LVN.5677

hoi Không nêu tên
Tôi chơi chứng khoán ở thị trường nước ngoài từ tháng 10/2022 và thu số tiền lãi đến nay hơn 100 triệu đồng. Tôi có phải đóng thuế không và đóng cho cơ quan thuế nước nào?
Trường hợp tôi phải đóng, mức cụ thể ra sao? Tôi có phải kê khai quyết toán thuế nhập cá nhân với nguồn tiền này không?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc):

Tại Điều 2 Nghị định 65/2013 quy định, người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cũng căn cứ Nghị định số 65/2013 nói trên và Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn dưới hình thức cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần, thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn... phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu được tính như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Lưu ý, trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Như vậy, trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ cổ tức, cổ phiếu phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%. Tổ chức trả cổ tức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp, mã chứng khoán bạn tham gia mua bán được phát hành tại nước có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký với Việt Nam thì cánh tính thuế thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ cổ tức từ nước ngoài sẽ được thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa hai nước.

Do bạn chưa cung cấp thông tin về quốc gia bạn tham gia chơi chứng khoán nên bạn có thể căn cứ theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với quốc gia đó để xác định xem mình có nghĩa vụ thuế với quốc gia nào.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Chứng khoán

otvet Mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch nước ngoài có phải nộp thuế tại Việt Nam?
otvet Mua lại cổ phần từ cổ đông có được thanh toán tiền mặt?
otvet Bán cổ phiếu là cổ tức, phải nộp 5% thuế đầu tư vốn và 0,1% thuế chuyển nhượng chứng khoán
otvet Trường hợp nào được trả tiền mặt khi mua lại cổ phần từ cổ đông?
otvet Điều kiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
otvet Bán chứng chỉ tiền gửi có phải nộp thuế GTGT?
otvet Các sàn chứng khoán có bắt buộc công khai danh sách cổ đông lớn?
otvet Bán lại trái phiếu trước hạn, nộp thuế bao nhiêu?
otvet Thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu là tài sản bảo đảm
otvet Công ty TNHH chứng khoán có cần bộ phận kiểm toán nội bộ?
otvet Cổ đông có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần?
otvet Có được chuyển nhượng cổ phần chưa góp?
otvet Xác định "giá khởi điểm" khi bán đấu giá cổ phiếu phát hành thêm thế nào?
otvet Công ty chứng khoán có được xem là tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
otvet Cổ phiếu bị ngừng giao dịch, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông thế nào?
otvet Khi nào bị buộc tội thao túng giá chứng khoán?
otvet Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước 1/2/2019 không bị hạn chế giao dịch
otvet Người hành nghề chứng khoán có bị cấm tham gia HĐQT
otvet Khi nào chào bán cổ phần được coi là chào bán chứng khoán?
otvet Công ty chứng khoán phải kê khai công nợ trên BCTC thế nào?