LuatVietnam

Mua bán gỗ đã qua chế biến phải có bảng kê lâm sản

Cập nhật 28/11/2022 | Đăng tải: LVN.5590

hoi Nguyễn Đình Tam (Bắc Ninh)
Hồ sơ mua bán gỗ đã qua chế biến (đã xẻ, pha...) mua từ các cá nhân/hộ gia đình trên địa bàn tỉnh/ngoài tỉnh có cần bảng kê lâm sản và hồ sơ nguồn gốc gỗ hay không?

luat Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh:

Theo quy định về hồ sơ mua bán gỗ đã qua chế biến (đã xẻ, pha...) mua từ các cá nhân/hộ gia đình trên địa bàn tỉnh/ngoài tỉnh cần phải có bảng kê lâm sản và hồ sơ nguồn gốc gỗ, cụ thể là:

Đối với gỗ nhập khẩu, theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 1/9/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam:

"a) Trường hợp chủ gỗ nhập khẩu bán toàn bộ hoặc một phần lô hàng gỗ nhập khẩu cho một hay nhiều chủ gỗ khác: Chủ gỗ nhập khẩu lập bảng kê gỗ trích từ bảng kê gỗ nhập khẩu, sao hồ sơ gỗ nhập khẩu và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) giao cho chủ gỗ mua và lưu hồ sơ gốc gỗ nhập khẩu;

b) Trường hợp chủ gỗ mua tại Điểm a Khoản này bán toàn bộ hoặc một phần lô hàng gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ khác: Chủ gỗ bán lập bảng kê gỗ trích từ bảng kê mua trước đó, sao hồ sơ gỗ nhập khẩu và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) giao cho chủ gỗ mua và lưu giữ bản sao;

c) Trường hợp bán gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ tiếp theo: Chủ gỗ bán thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Trường hợp chuyển giao quyền sở hữu bằng các hình thức khác: Thực hiện theo quy định tại các Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c Khoản này".

Đối với gỗ có nguồn gốc trong nước, theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản:

"Hồ sơ đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, từ rừng trồng, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu đã chế biến.

- Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập;

- Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán".

Về bảng kê lâm sản, theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT:

"a) Bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập sau khai thác; khi mua bán, vận chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận chuyển; khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lâm sản theo quy định hoặc do người có thẩm quyền lập khi lập hồ sơ xử lý vi phạm;

b) Chủ lâm sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai và nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại bảng kê lâm sản;

c) Mẫu bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 và Mẫu số 04 kèm theo Thông tư".

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lâm nghiệp

otvet Mua bán gỗ đã qua chế biến phải có bảng kê lâm sản
otvet Nhập khẩu gỗ từ EU có cần nộp giấy phép FLEGT?
otvet Công việc đặc biệt nặng nhọc không được làm quá 6 giờ/ngày
otvet Nhập khẩu ván gỗ được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Bảng kê lâm sản trong hồ sơ xuất khẩu có cần xác nhận của Kiểm lâm?
otvet Gỗ nhập khẩu để gia công vẫn phải kiểm dịch
otvet Xuất khẩu nội thất bằng gỗ có cần hồ sơ lâm sản?
otvet Xuất khẩu pallet gỗ được miễn nộp hồ sơ lâm sản
otvet Bán lại gỗ nhập khẩu cho DNCX có bị tính thuế xuất khẩu?
otvet Nhập khẩu "nhà lắp ghép bằng gỗ" có bắt buộc kiểm định chất lượng?
otvet Đồ nội thất bằng gỗ được phân loại vào nhóm 94.03
otvet Về thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu
otvet Dịch vụ khai thác lâm sản có được miễn thuế GTGT?
otvet "Ghế làm bằng gỗ kết hợp với vải" phân loại thế nào?
otvet Có được xuất khẩu gỗ tận thu từ tàu thuyền?
otvet Pallet vẫn phải xây dựng định mức sử dụng
otvet Từ 2018, hàng mây tre có thay đổi mã HS?
otvet Đóng kèm hàng khác khi tái nhập pallet, có được miễn thuế?
otvet Quá cảnh gỗ đã chế biến phải xin giấy phép
otvet Gỗ SXXK vẫn phải nộp hồ sơ lâm sản