LuatVietnam

blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?

Công văn số 1805/BXD-QLN ngày 25/5/2022 của Bộ Xây dựng về điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (1 trang)
Posted: 10/6/2022 10:13:46 AM | Latest updated: 15/6/2022 10:01:27 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, nhà ở hình thành trong tương lai (nhà dự án) chỉ được phép đưa vào kinh doanh khi đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Điều 10, khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh BĐS và Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Sở Xây dựng là cơ quan giữ thẩm quyền xem xét nhà ở đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản