LuatVietnam

blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ

Công văn số 2330/HQTPHCM-GSQL ngày 31/8/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 5/9/2022 7:55:18 AM | Latest updated: 7/9/2022 2:18:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa mua bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa phải mở tờ khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ.

Đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) và Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Việc nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 16 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 31-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Cho phép công ty cảng nộp thông báo thay đổi cửa khẩu xuất cho chủ hàng
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check Hàng mua online từ nước ngoài cũng được miễn thuế nhập khẩu nếu trị giá không quá 1 triệu đồng
blue-check Kiến nghị làm rõ các sản phẩm muối phải nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment