LuatVietnam

blue-check Mua bán với nước ngoài, khi nào được khai theo loại hình XNK tại chỗ? English attachment

Công văn số 2226/HQTPHCM-GSQL ngày 2/8/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 3/8/2023 10:24:26 AM | Latest updated: 6/8/2023 11:44:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756 | Vietlaw: 623
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài chỉ được khai hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ nếu bên nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Cơ sở để xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 sau đây:

"Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp."

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 26-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu