LuatVietnam

Mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án, thủ tục như thế nào?

Cập nhật 16/6/2022 | Đăng tải: LVN.5475

hoi Nguyễn Thị Hồng Trinh (Đà Nẵng)
Gia đình tôi đang canh tác thửa đất nông nghiệp diện tích 430,1 m2. Năm 2020, thửa đất có 20 m2 nằm trong quy hoạch dự án kinh doanh xăng dầu (dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện). Doanh nghiệp đã liên hệ với tôi để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất này.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng và diện tích của thửa đất mới và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
Tôi được biết diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương là 300 m2. Vậy tôi có thể chuyển nhượng 20 m2 đất nông nghiệp cho doanh nghiệp để thực hiện dự án được không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 179 Luật Đất đai năm 2013.

Quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đã được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 169; Điều 191 và Điều 193 Luật Đất đai 2013.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất liên quan đến chia tách thửa đất được quy định tại các điều  29, 75, 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung theo quy định tại Khoản 23, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là do UBND cấp tỉnh quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai nêu trên, đề nghị bà Trinh liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với quy định của UBND tỉnh, thành phố nơi có đất.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?
otvet Xin gia hạn sử dụng đất có phải làm lại sổ đỏ?
otvet Bên nhận thế chấp sổ đỏ có được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở
otvet Mở rộng lĩnh vực kinh doanh có phải chuyển mục đích sử dụng đất?
otvet Đất trồng cây lâu năm có được chuyển thành thổ cư?
otvet Có được xây nhà trên đất quy hoạch sản xuất phi nông nghiệp?
otvet Sổ đỏ sai chính tả có cần phải đính chính?