LuatVietnam

blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 42786/CTHN-TTHT ngày 30/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động mua eSIM trên nền tảng công nghệ (6 trang)
Posted: 5/9/2022 10:09:16 AM | Latest updated: 9/9/2022 12:05:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5533
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mua quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn của doanh nghiệp nước ngoài thì phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 10% theo quy định đối với thu nhập từ bản quyền (khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Đồng thời, phải khấu trừ thuế GTGT nhà thầu với tỷ lệ 5% theo điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC do việc bán quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn không phải là dịch vụ phần mềm theo Nghị định 71/2007/NĐ-CPstatus2 và cũng không phải là hoạt động chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5533

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV42786-30082022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment
blue-check Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu vẫn phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Liên danh với Việt Nam bán hàng theo điều khoản Incoterms vẫn phải chịu thuế nhà thầu