LuatVietnam

blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu

Công văn số 3377/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (2 trang)
Posted: 17/8/2022 3:53:27 PM | Latest updated: 19/8/2022 12:03:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5520
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng pháp luật thuế XNK hiện hành (Luật số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 ) không có quy định miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp cơ sở sản xuất bán sản phẩm tái chế từ chất thải cho cơ sở khác xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm tái chế từ cơ sở sản xuất để xuất khẩu thì vẫn phải khai nộp thuế xuất khẩu, không được miễn nộp.

Về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc ngành nghề ưu đãi, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, khoản 1 Điều 131 và khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5520

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment