LuatVietnam

blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT

Công văn số 61181/CTHN-TTHT ngày 9/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế bảo vệ môi trường với túi nilon (2 trang)
Posted: 12/12/2022 2:48:49 PM | Latest updated: 13/12/2022 9:33:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo điểm c khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12, trường hợp cơ sở sản xuất túi ni lông ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu túi ni lông thì cũng được miễn thuế BVMT như trực tiếp xuất khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp là cơ sở thu mua túi ni lông (cơ sở thương mại, không phải cơ sở sản xuất) để xuất khẩu thì không được miễn thuế BVMT và cũng không thuộc đối tượng được hoàn thuế BVMT (Điều 11 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT