LuatVietnam

blue-check Mức đóng BHXH từ 1/7/2022 phải điều chỉnh tăng theo lương tối thiểu English attachment

Công văn số 3288/BHXH-QLT ngày 21/6/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 (3 trang)
Posted: 22/6/2022 7:51:41 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:52:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Do mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng kể từ 1/7/2022, BHXH TP. HCM lưu ý doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức lương ký kết trong HĐLĐ và mức lương khai đóng BHXH đảm bảo phù hợp với lương tối thiểu mới.

Cụ thể, mức lương đóng BHXH kể từ 1/7/2022 phải đảm bảo không thấp hơn: 4.680.000 (vùng I); 4.160.000 (vùng II); 3.640.000 (vùng III); 3.250.000 (vùng IV) (Nghị định 38/2022/NĐ-CP ).

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH theo lương tối thiểu mới. Quá thời hạn này nếu doanh nghiệp chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm điều chỉnh mức đóng bằng mức lương tối thiểu cho đến khi doanh nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh.

Cơ quan BHXH khuyến cáo sẽ chỉ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng theo quy định.

Về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), từ 1/7/2022 sẽ hết thời gian áp dụng chính sách giảm mức đóng bằng 0% do ảnh hưởng dịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 nên doanh nghiệp đóng trở lại theo mức 0,5% quỹ lương.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV3288-21062022BHXHHCM[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm