LuatVietnam

blue-check Mức đóng BHYT HSSV năm học 2023-2024

Hướng dẫn số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 1/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2023-2024 (11 trang)
Posted: 17/8/2023 8:40:37 AM | Latest updated: 21/8/2023 5:46:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5767
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn về mức đóng BHYT, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và quyền lợi BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2023-2024.

Theo đó, trong năm học 2023-2024, mức đóng BHYT đối với HSSV vẫn bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (x) số tháng đóng và nhà nước vẫn hỗ trợ đóng 30%, HSSV chỉ đóng 70%.

Tuy nhiên, do mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP nên mức đóng BHYT HSSV trong năm học 2023-2024 sẽ tăng.

Mức đóng của HSSV (tương ứng với 70%) như sau: 170.100 đồng (nếu đóng 3 tháng); 340.200 đồng (nếu đóng 6 tháng); 510.300 đồng (nếu đóng 9 tháng); 680.400 đồng (nếu đóng 12 tháng).

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT như sau: thẻ có giá trị từ ngày 01 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng nếu tham gia liên tục; nếu tham gia không liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng đóng tiền; nếu tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề tháng đóng tiền.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5767

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu