LuatVietnam

Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu

Cập nhật 16/7/2022 | Đăng tải: LVN.5497

hoi Lê Tùng
Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 5 năm. Theo tôi được biết lương tối thiểu vùng đã được tăng, vậy mức tiền lương đóng BHXH có tăng hay không và ảnh hưởng ra sao lương hưu sau này của tôi?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu như sau: Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường thì không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đóng BHXH bắt buộc cho người lao động hằng tháng với mức tối thiểu vùng.

Do đó, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 sẽ dẫn đến tăng mức đóng BHXH bắt buộc. Từ đó, tiền lương hưu cũng sẽ tăng theo.

Tuy nhiên, tiền lương chỉ chiếm một phần trong việc tăng lương hưu bởi ngoài mức đóng BHXH còn phụ thuộc vào tỷ lệ lương hưu hằng tháng.

Đại diện BHXH Việt Nam - cho biết, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với mức đóng BHXH và thời gian đóng BHXH.

Mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng BHXH càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ càng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết 38.810 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; gần 6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục vụ sức khỏe.

Xem thêm

Tiền lương

otvet Công chức nhà nước không được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022
otvet Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?
otvet Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Đi làm vào ngày nghỉ bù được hưởng lương gấp đôi
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả lương thế nào?
otvet Tiền lương nếu trả theo tháng sẽ không phụ thuộc vào số ngày làm việc tăng/giảm theo tháng
otvet Phạt ít nhất 40 triệu nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu
otvet Người lao động nào được tăng lương tối thiểu từ 1/7?
otvet Hạn mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới từ 1/7/2022
otvet Từ 1/7/2022, lương tối thiểu của lao động có bằng cấp có bắt buộc cộng thêm 7%?
otvet Người giúp việc có được tăng lương tối thiểu từ 1/7?
otvet Tiền lương ngày phép không bao gồm các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe (nếu có)
otvet Lương ngày nghỉ phép chỉ được trả theo mức lương cơ bản, không bao gồm phụ cấp
otvet Thời gian nghỉ trưa trong ngày tăng ca có được hưởng lương?
otvet Lao động thử việc vẫn được hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ
otvet Mức lương chuyên gia trong gói thầu tư vấn lập dự án được xác định thế nào?
otvet Những điểm khác giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp
otvet Làm việc cho Nhà nước theo hợp đồng lao động được áp dụng mức lương nào?
otvet Ngày nghỉ phép năm vẫn được trả lương
otvet Về quê nghỉ tết, "ngày đi đường" có được tính lương?