LuatVietnam

Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu

Cập nhật 16/7/2022 | Đăng tải: LVN.5497

hoi Lê Tùng
Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 5 năm. Theo tôi được biết lương tối thiểu vùng đã được tăng, vậy mức tiền lương đóng BHXH có tăng hay không và ảnh hưởng ra sao lương hưu sau này của tôi?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu như sau: Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường thì không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn tối thiểu 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đóng BHXH bắt buộc cho người lao động hằng tháng với mức tối thiểu vùng.

Do đó, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 sẽ dẫn đến tăng mức đóng BHXH bắt buộc. Từ đó, tiền lương hưu cũng sẽ tăng theo.

Tuy nhiên, tiền lương chỉ chiếm một phần trong việc tăng lương hưu bởi ngoài mức đóng BHXH còn phụ thuộc vào tỷ lệ lương hưu hằng tháng.

Đại diện BHXH Việt Nam - cho biết, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với mức đóng BHXH và thời gian đóng BHXH.

Mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng BHXH càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ càng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết 38.810 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; gần 6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục vụ sức khỏe.

Xem thêm

Tiền lương

otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty
otvet Doanh nghiệp giữ quyền quyết định việc chi trả lương tháng 13
otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?
otvet Có được trừ lương khi nhân viên làm sai công việc?
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả 300% lương
otvet Ngừng việc do không chịu điều chuyển công tác, có được hưởng lương?
otvet Trường hợp nào được giảm giờ làm mà vẫn hưởng nguyên lương?
otvet Doanh nghiệp phải tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào?
otvet Công chức nhà nước không được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022
otvet Lương tối thiểu từ 1/7/2022 không bắt buộc cộng thêm 7% với lao động có tay nghề
otvet Khuyến khích giữ mức trả lương cao hơn 7% cho lao động có tay nghề
otvet Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?
otvet Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Đi làm vào ngày nghỉ bù được hưởng lương gấp đôi