LuatVietnam

blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023

Công văn số 1952/BHXH-TST ngày 28/4/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (12 trang)
Posted: 4/5/2023 1:26:17 PM | Latest updated: 9/5/2023 8:52:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5693
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn chi tiết về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, nơi đóng, mức lãi chậm đóng, lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN... trên địa bàn TP. HCM trong năm 2023.

Theo đó, lưu ý, trường hợp người lao động đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều doanh nghiệp thì đăng ký đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức lương cao nhất và đóng BH TNLĐ-BNN theo từng HĐLĐ.

Mức lương đóng BHXH năm 2023 bao gồm: mức lương ghi trong HĐLĐ; phụ cấp lương (gồm: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự); và các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể trong HĐLĐ và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tuy nhiên, tiền lương đóng BHXH không bao gồm các khoản sau: tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn bị TNLĐ, BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

Đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền lương đóng BHXH là tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng và tối đa không quá 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Riêng người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở và tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định. Mức tiền lương cao nhất đóng BHXH bằng 20 lần tháng lương cơ sở.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5693

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Nghiêm cấm việc cấp khống giấy nghỉ ốm để trục lợi tiền BHXH
blue-check Sửa đổi các thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện