LuatVietnam

red-check Mức phạt mới trong lĩnh vực hải quan English attachment

Nghị định số 128/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (45 trang)
Posted: 22/10/2020 8:01:09 AM | Latest updated: 19/8/2022 12:08:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5071 | Vietlaw: 484
LuatVietnam

Nghị định quy định mức phạt mới trong lĩnh vực hải quan, áp dụng với các vi phạm về thủ tục hải quan và vi phạm về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Điều 3 Nghị định này, trường hợp tang vật vi phạm có giá trị không quá 50% mức tối thiểu của khung tiền phạt thì được coi là tình tiết giảm nhẹ để xét giảm mức tiền phạt.

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 sẽ được miễn phạt (Điều 6).

Thời hiệu xử phạt hành vi trốn thuế, khai sai dẫn đến thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với hàng xuất nhập khẩu là 5 năm (Điều 4).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

Thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 26/5/2016.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Dec-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5071

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND128_19102020CP[E].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục