LuatVietnam

blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐNDstatus2 ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân TP. HCM về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 25/7/2022 11:12:35 AM | Latest updated: 6/9/2022 10:42:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502 | Vietlaw: 576
LuatVietnam

Nghị quyết sửa đổi về đối tượng và mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển trên địa bàn TP. HCM, áp dụng kể từ 1/8/2022.

Theo đó, từ 1/8/2022, hàng tạm xuất tái nhập có sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM cũng phải nộp phí với mức: 2.200.000 đồng/cont 20ft; 4.400.000 đồng/cont 40ft và 50.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời.

Đối với hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu, mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 được điều chỉnh giảm về mức: 250.000 đồng/cont 20ft; 500.000 đồng/cont 40ft; và 15.000 đồng/tấn cho hàng lỏng, hàng rời.

Đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, từ 1/8/2022 được áp dụng thống nhất mức thu như sau, không phân biệt mở tờ khai tại TP. HCM hay địa phương khác: 250.000 đồng/cont 20ft; 500.000 đồng/cont 40ft; hàng lỏng, hàng rời là 15.000 đồng/tấn. Theo quy định cũ, hàng xuất/nhập khẩu nếu mở tờ khai ngoài TP. HCM thì phải nộp phí gấp đôi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ07-07072022HDNDHCM[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

blue-check Vận chuyển hàng hóa tuyến quốc tế được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Các thủ tục mới sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải
blue-check Quy trình cấp phép chạy thử tàu biển mới đóng hoặc hoán cải (tại TP. HCM)
blue-check Ký thêm hợp đồng cho thuê tàu ở nước ngoài phải gia hạn thời gian tạm xuất English attachment
blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải English attachment
light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022