LuatVietnam

blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM

Công văn số 4203/SGDĐT-KHTC ngày 1/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (8 trang)
Posted: 4/11/2022 3:05:42 PM | Latest updated: 6/11/2022 4:46:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5574
LuatVietnam

Trong niên khóa 2022 - 2023, các trường học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn TP. HCM sẽ áp dụng mức thu học phí theo từng cấp học như sau: tiểu học không thu, nhà trẻ từ 120 - 200.000 đồng/tháng; mẫu giáo từ 100 - 160.000 đồng/tháng; THCS từ 30 - 60.000 đồng/tháng; THPT từ 100 - 120.000 đồng/tháng, tùy thuộc địa bàn. Mức thu này được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND .

Trường hợp dạy học theo hình thức trực tuyến (online), mức thu học phí được tính bằng 50% của mức thu nêu trên.

Đối với các trường học công lập đã tự bảo đảm chi thường xuyên, mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND và Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.

Đối với các trường học ngoài công lập, được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác nhưng phải chịu trách nhiệm công khai, giải trình và riêng năm 2022-2023 phải áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND và hướng dẫn tại mục 2 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5574

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
light-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023
blue-check Tài liệu hướng dẫn dạy Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học
blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới