LuatVietnam

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment

Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của UBTV Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (2 trang)
Posted: 3/1/2023 7:20:04 AM | Latest updated: 3/1/2023 2:59:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5614 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu được quy định như sau: xăng (2.000 đồng/lít); dầu, nhiên liệu bay (1.000 đồng/lít); riêng dầu hỏa (600 đồng/lít). Mức thuế này được áp dụng trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến hết 31/12/2023.

Kể từ 1/1/2024, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu áp dụng trở lại theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 (cụ thể: xăng 4.000 đồng/lít; dầu 2.000 đồng/lít; riêng dầu hỏa 1.000 đồng/lít).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15status1 ngày 06/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực 1-Jan-2024
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5614

Tệp đính kèm

enflag wordicon NQ30_30122022UBTVQH[VLO].docx

Dòng thời gian

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Sử dụng bao bì đóng gói sẵn vào mục đích khác phải khai nộp thuế BVMT
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT