LuatVietnam

blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên

Công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/2/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 (3 trang)
Posted: 27/2/2023 10:51:18 AM | Latest updated: 27/2/2023 2:32:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5645
LuatVietnam

Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu nợ BHXH trong năm 2023, cụ thể hàng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH tới các doanh nghiệp và người lao động để đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, gửi thông báo đôn đốc và lập biên bản hành vi vi phạm nếu vẫn không đóng sau khi được đôn đốc.

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt nếu không chịu thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5645

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu