LuatVietnam

Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới

Cập nhật 12/8/2022 | Đăng tải: LVN.5516

hoi Kim Hằng
Tôi đăng ký đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số sang CCCD ảnh hưởng gì đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm xã hội không?
Có cần phải làm thủ tục cập nhật lại số CCCD với cơ quan BHXH không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 27 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH.

Như vậy, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng mà không cấp lại sổ trong trường thay đổi số CMND.

Mặc dù khi người lao động thay đổi thông tin CMND/CCCD không ảnh hưởng đến thủ tục, quyền lợi hưởng bất kỳ chế độ nào về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhưng thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy dù không cần phải cấp lại sổ BHXH nhưng để thống nhất cơ sở dữ liệu trên toàn hệ thống, đề nghị bạn lập mẫu Tờ khai (TK1-TS) điều chỉnh bổ sung số chứng minh thư. Nếu bạn đang làm việc thì nộp hồ sơ cho đơn vị bạn đang làm việc, nếu bạn đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH