LuatVietnam

Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới

Cập nhật 12/8/2022 | Đăng tải: LVN.5516

hoi Kim Hằng
Tôi đăng ký đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số sang CCCD ảnh hưởng gì đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm xã hội không?
Có cần phải làm thủ tục cập nhật lại số CCCD với cơ quan BHXH không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 27 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH.

Như vậy, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng mà không cấp lại sổ trong trường thay đổi số CMND.

Mặc dù khi người lao động thay đổi thông tin CMND/CCCD không ảnh hưởng đến thủ tục, quyền lợi hưởng bất kỳ chế độ nào về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhưng thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu vì vậy dù không cần phải cấp lại sổ BHXH nhưng để thống nhất cơ sở dữ liệu trên toàn hệ thống, đề nghị bạn lập mẫu Tờ khai (TK1-TS) điều chỉnh bổ sung số chứng minh thư. Nếu bạn đang làm việc thì nộp hồ sơ cho đơn vị bạn đang làm việc, nếu bạn đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần